Onze aanpak

Stap 1 verduidelijken

STAP 1 - Verduidelijken

CoDirect levert een onepager die je houvast en richting geeft gedurende het ganse veranderingstraject

Een succesvolle verandering start met een helder objectief. Wat wil je veranderen en waarom? Gaat het om een bedrijfsproces, een softwarepakket, een attitude, het samenvoegen van twee teams? Vervolgens gaan we na welke impact deze verandering kan hebben op je mensen, processen of cultuur. We zoeken uit welk gedrag je van mensen verwacht om je doel te bereiken. Goede praktijkvoorbeelden helpen je bij je inzichten. In deze fase kom je tot de essentie: is je beoogde verandering haalbaar en wenselijk en hoe moet je het project aanpakken?

Stap 2 betrekken

STAP 2 - Betrekken

CoDirect levert een eerste motivatierapport op

De enige weg naar een succesvolle verandering is de weg waarin mensen worden meegenomen. Wat lijkt op weerstand is meestal een gebrek aan duidelijkheid. Samen gaan we op zoek naar die medewerkers die impact hebben binnen je organisatie, los van hiërarchie. Met deze verandercoalitie bepalen we de aanpak: agile of met een big bang. Hier komen we op het punt om iedereen te informeren, eigenaarschap te stimuleren en angsten weg te nemen. We komen tot de best mogelijke gedragen veranderingsstrategie. Dat betekent nog niet dat iedereen zich er ten volle van bewust is of de verandering aanvaardt.

Stap 3 voorbereiden

STAP 3 - Voorbereiden

CoDirect levert op basis van de testen een bijsturingsrapport op

Het is tijd om te leren, te oefenen en te trainen. Dat gebeurt door pilootgroepen, het integreren van het ‘train the trainer’-principe, simulaties... Ervaringen en resultaten worden geïnventariseerd en zijn voorwerp van bijsturing en communicatie. Sommige mensen worden zich in deze fase bewust van verandering en zien opportuniteiten.

Stap 4 veranderen

STAP 4 - Veranderen

CoDirect voert een intern gebruikersonderzoek en communiceert intern de ervaringen en eventuele bijsturingen

Het is D-day. Communicatie, interactie en openheid zijn cruciaal. Onderschat de impact op mensen niet. Iedereen is zich bewust van de verandering, wat veel emoties losmaakt. Mensen ervaren voor- en nadelen. Zorg dat je klaar staat om die te capteren.

Stap 5 verzilveren

STAP 5 - Verzilveren

CoDirect levert een eindrapport op dat organisaties nadien als een bruikbaar leerinstrument kunnen inzetten bij nieuwe veranderingen

Nazorg en ondersteuning zijn nu cruciaal. Ze nemen onzekerheid weg. Mensen ervaren meer voor- dan nadelen. Het gedrag verandert. Via een checklist proberen we die te cultiveren tot nieuwe gewoontes. Best practices moeten de nieuwe cultuur blijvend onder de aandacht brengen. Het appeleren op nieuw gedrag wordt structureel ingebed.