Wie we zijn

Wij geloven dat in een wereld die steeds sneller verandert, de wil en het vermogen om te veranderen cruciaal zijn voor een succesvol ondernemerschap. Het is voor bedrijven een noodzaak geworden om voortdurend in te spelen op de veranderende eisen en verwachtingen van de klanten en medewerkers. Geen eenvoudige taak, aangezien een succesvolle verandering enkel kan slagen wanneer dit op een gestructureerde manier wordt aangepakt en wanneer de juiste mensen worden betrokken in het proces. CoDirect kan je hierbij helpen. Wij zijn een advies- en begeleidingsbureau opgericht in 2013, bestaande uit twee partners: Rudi en Pieter.

Wij willen mensen inspireren en veranderingsbereidheid zo veel mogelijk stimuleren!

Onze visie

Vanuit onze jarenlange professionele ervaring hebben wij een efficiënte methodiek ontwikkeld, waardoor we de impact en aanpak van een veranderingstraject vlot kunnen analyseren. Uit deze analyse vloeit een bondig, bruikbaar rapport voort dat de bedrijfsleiding meteen een houvast biedt. Indien gewenst helpen we ook bij de verdere marktanalyse en een marktkeuze in functie van een mogelijke verandering.

 

Tijdens trajectbegeleidingen werken wij erg resultaat- en praktijkgericht. Periodiek leveren wij een rapport op dat meteen als een bruikbaar intern leerinstrument kan worden ingezet.

Onze visie

Vanuit onze jarenlange professionele ervaring hebben wij een efficiënte methodiek ontwikkeld, waardoor we de impact en aanpak van een veranderingstraject vlot kunnen analyseren. Uit deze analyse vloeit een bondig, bruikbaar rapport voort dat de bedrijfsleiding meteen een houvast biedt. Indien gewenst helpen we ook bij de verdere marktanalyse en een marktkeuze in functie van een mogelijke verandering.

 

Tijdens trajectbegeleidingen werken wij erg resultaat- en praktijkgericht. Periodiek leveren wij een rapport op dat meteen als een bruikbaar intern leerinstrument kan worden ingezet.

Wij geloven in veranderingen waarbij de focus niet alleen op processen ligt, maar vooral op de mensen erachter.

Onze waarden

Bij CoDirect hechten wij belang aan enkele basiswaarden, en streven ernaar dit ook in elk project uit te stralen.

 

Betrokkenheid en vertrouwen

Wij beogen een vertrouwensband met de klant op te bouwen, zodat we begrijpen wat er speelt in de organisatie en vooral wat er moet veranderen. We creëren dit wederzijds vertrouwen door enerzijds aandachtig te luisteren naar jouw verwachtingen en bezorgdheden. Anderzijds door kwaliteitsvol maatwerk te leveren, op een open en transparante manier.

 

Samenwerking

Wanneer organisaties een veranderingstraject starten, is een nauwe samenwerking noodzakelijk. Niet alleen onderling, maar ook met de trajectbegeleider. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van jouw expertise en de onze enkel positieve resultaten kan opleveren. Twee weten tenslotte meer dan één!

 

Resultaatgerichtheid

Wij streven elke keer opnieuw naar een duurzaam resultaat en niet zomaar symptoombestrijding op korte termijn. We slagen hier in door zowel voldoende aandacht te besteden aan het proces, als door het nodige draagvlak te creëren. Onze ambitie is om samen veranderingen te realiseren die gunstig zijn voor alle betrokkenen, de medewerkers en de beoogde resultaten.

Onze waarden

Bij CoDirect hechten wij belang aan enkele basiswaarden, en streven ernaar dit ook in elk project uit te stralen.

 

Betrokkenheid en vertrouwen

Wij beogen een vertrouwensband met de klant op te bouwen, zodat we begrijpen wat er speelt in de organisatie en vooral wat er moet veranderen. We creëren dit wederzijds vertrouwen door enerzijds aandachtig te luisteren naar jouw verwachtingen en bezorgdheden. Anderzijds door kwaliteitsvol maatwerk te leveren, op een open en transparante manier.

 

Samenwerking

Wanneer organisaties een veranderingstraject starten, is een nauwe samenwerking noodzakelijk. Niet alleen onderling, maar ook met de trajectbegeleider. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van jouw expertise en de onze enkel positieve resultaten kan opleveren. Twee weten tenslotte meer dan één!

 

Resultaatgerichtheid

Wij streven elke keer opnieuw naar een duurzaam resultaat en niet zomaar symptoombestrijding op korte termijn. We slagen hier in door zowel voldoende aandacht te besteden aan het proces, als door het nodige draagvlak te creëren. Onze ambitie is om samen veranderingen te realiseren die gunstig zijn voor alle betrokkenen, de medewerkers en de beoogde resultaten.

Onze waarden

Bij CoDirect hechten wij belang aan enkele basiswaarden, en streven ernaar dit ook in elk project uit te stralen.

 

Betrokkenheid en vertrouwen

Wij beogen een vertrouwensband met de klant op te bouwen, zodat we begrijpen wat er speelt in de organisatie en vooral wat er moet veranderen. We creëren dit wederzijds vertrouwen door enerzijds aandachtig te luisteren naar jouw verwachtingen en bezorgdheden. Anderzijds door kwaliteitsvol maatwerk te leveren, op een open en transparante manier.

 

Samenwerking

Wanneer organisaties een veranderingstraject starten, is een nauwe samenwerking noodzakelijk. Niet alleen onderling, maar ook met de trajectbegeleider. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van jouw expertise en de onze enkel positieve resultaten kan opleveren. Twee weten tenslotte meer dan één!

 

Resultaatgerichtheid

Wij streven elke keer opnieuw naar een duurzaam resultaat en niet zomaar symptoombestrijding op korte termijn. We slagen hier in door zowel voldoende aandacht te besteden aan het proces, als door het nodige draagvlak te creëren. Onze ambitie is om samen veranderingen te realiseren die gunstig zijn voor alle betrokkenen, de medewerkers en de beoogde resultaten.

Wij hebben besloten om met CoDirect te stoppen. Voor alle vragen rond interim management of advies rond organisatie of verkoop kan u terecht bij ukuqonda.