Waarom informele leiders onmisbaar zijn in jouw veranderingsaanpak.Leestijd: 5 min

CoDirect informele leiders

We hebben het al vaker gezegd en blijven het herhalen: echte verandering gaat over het beïnvloeden van menselijk gedrag. Als mensen hun gedrag niet duurzaam aanpassen, is er geen sprake van verandering. Je kan dan hooguit spreken van een implementatie en dat is niet hetzelfde! Bij een implementatie zullen mensen tijdelijk ander gedrag vertonen (omdat het moet), maar zullen snel in hun oude gedrag hervallen. Ze geloven namelijk niet dat het nieuwe gedrag hen méér zal opleveren dan het oude en dus keren ze automatisch en onbewust terug naar wat ze gewoon zijn om te doen.

De uitdaging zit erin om een aanpak te vinden waarbij mensen hun gedrag blijvend willen aanpassen. En dat is geen evidentie: de meeste veranderingen worden immers rationeel en projectmatig aangepakt. We gaan er namelijk van uit dat mensen rationeel handelen en dus automatisch overgaan tot actie eens ze begrepen hebben wat er van hen wordt gevraagd. Zo werkt het natuulijk niet! Dat kan je lezen in onze bijdrage “met vergaderen en plannen maken alleen zal er nooit iets veranderen”.

Maar wat doe je dan wél om mensen op duurzame wijze in beweging te krijgen?

Informele leiders kunnen hierin een cruciale rol spelen. We illustreren dit met de beeldspraak van Schaakland versus Damland.

Schaakland versus Damland: twee andere werelden

Schaakland is het land van directie en management, Damland is de plek van de medewerkers.

In Damland is iedereen gelijk. Hier werken mensen gemiddeld 20 tot 30 jaar voor dezelfde organisatie. Een aantal mensen zullen automatisch het informeel leiderschap opnemen. Doordat ze het jarenlang met elkaar moeten redden, ontstaat er een sterk samenhorig gevoel. Zeg maar een echt wij-gevoel. Bovendien zijn mensen gewoontedieren die graag vasthouden aan wat werkt en doen ze er alles aan om bij de groep te horen.

In Schaakland daarentegen gaat het vaker om het individu (ik), om de carrière, de macht, de status, ambitie en groei van de organisatie. Meestal blijft men niet langer dan vijf jaar in dezelfde positie of organisatie.

De belangen van beide werelden komen dus meestal niet overeen, waardoor er spanning ontstaat. Zeker als de zoveelste Schaakland-baas komt vertellen hoe het allemaal moet, terwijl mensen in Damland zich afvragen hoe lang deze baas nu weer zal blijven en waarom de verandering nodig is. Want alles draait toch goed?!

Vergeet Damland niet in je verandertrajecten

Wil je als leider echte verandering waarbij mensen hun gedrag effectief aanpassen, accepteer dan dat het niet met formele macht zal lukken. De groep is namelijk altijd sterker dan één individu. Zoek met andere woorden naar de informele leiders die er mee voor zorgen dat Damland doet wat het moet doen.

Wie heeft een belangrijke invloed op de rest? Wie wordt, omwille van zijn kennis of persoonlijkheid, gevolgd door de anderen? Naar wie wordt er gekeken als er moet beslist worden om iets wel of niet te doen? Deze informele leiders leveren 90% van het leiderschap; zij leiden de organisatie en verbinden Damland met Schaakland.

Samenwerking met informele leiders

Door te begrijpen wie de informele leiders zijn en met hen samen te werken, zet je de belangrijkste stap naar duurzame gedragsverandering. Het komt erop aan een goede relatie op te bouwen met deze informele leiders. Best via teamleiders, de onderste laag in Schaakland, want zij staan als formele leider het dichtste bij hen.

Leer van informele leiders wat er speelt op de werkvloer, betrek ze in je plannen, neem ze mee in je verhaal en laat ze vooral dingen regelen voor de groep. Zorg wel dat je er geen formele leiders van maakt, want dan raken ze hun invloed op de rest kwijt. Formeel leiderschap hoort namelijk niet thuis in Damland.

Partner in change

Heeft jouw bedrijf nood aan een culturele omslag om een doelstelling of probleem op te lossen? Wil je tips over hoe je dit best aanpakt of zit je al volop in de verandering en wil jij een inschatting van hoe jouw traject verloopt, doe dan de gratis change scan van CoDirect. Ben jij op zoek naar iemand die de verandering ook effectief kan begeleiden? Bekijk dan onze aanpak en doe een aanvraag op maat!

Ben jij als organisatie op zoek naar een klankbord om mee te denken over je veranderingsstrategie? Zoek je iemand die het veranderingstraject kan begeleiden? CoDirect kan je hierbij helpen!Wij hebben besloten om met CoDirect te stoppen. Voor alle vragen rond interim management of advies rond organisatie of verkoop kan u terecht bij ukuqonda.