Help, mijn team werkt niet mee!? Al een drijfverenanalyse overwogen?!Leestijd: 5 min

We kunnen het niet genoeg herhalen: het beïnvloeden van menselijk gedrag is de sleutel tot een succesvolle verandering. Zonder aangepast gedrag, geen duurzaam resultaat!

Om inzicht te krijgen in gedrag bestaan er verschillende tools. Onze voorkeur gaat uit naar de drijfverenanalyse van Profile Dynamics©. Hiermee krijg je een objectieve analyse van de onderliggende motivatie van mensen. Er wordt een ondergescheid gemaakt tussen 7 drijfveren of waardenprofielen die elk een eigen kleur krijgen. Elke mens heeft uiteraard alle waardensystemen in zich, maar niet in dezelfde mate. Het resultaat is een kleurenprofiel dat voor ieder persoon uniek is.

De analyse maakt zichtbaar wat iemand drijft, hoe die persoon zijn werk doet en met wie hij of zij wel of niet goed kan samenwerken. Het verklaart ook iemands leiderschapsstijl en de manier waarop hij of zij communiceert.

Een schat aan informatie dus!

De drijfverenanalyse wordt niet alleen gebruikt voor individuen. Je kan het ook inzetten voor teams of volledige organisaties. Onderstaande case illustreert waarom een drijfverenanalyse een succesvol hulpmiddel kan zijn.

Case: kloof tussen team en manager

Tijdens een opdracht in een bedrijf hoorde ik aan de koffiemachine mensen voortdurend commentaar geven op een leidinggevende. Zaken zoals: “Hij belooft vanalles aan andere afdelingen zonder ons iets te vragen, alles moet zo snel mogelijk gebeuren, hij verandert regelmatig van gedachten zonder dat het duidelijk is wat hij nu precies van ons verwacht, hij communiceert niet… “ Een waslijst aan klachten dus.

Ik informeerde bij de betrokken leiginggevende naar zijn ervaring met het team. Hij reageerde als volgt: “Het loopt vrij stroef, ik heb veel ideeën maar de mensen willen niet mee.”

Zijn conclusie?

De mensen zijn vastgeroest. Ze zitten hier al zo lang en willen niet veranderen.

Oorzaken achterhalen

Om de echte oorzaak van het moeizaam functioneren van het team te achterhalen, besloten we om een drijfverenanalyse uit te voeren van de verschillende teamleden én van de leidinggevende. Dat resulteerde in een kleurenprofiel voor het team en een profiel van de betrokken manager. Aan de hand van eenvoudige grafieken en kleuren zag je onmiddellijk waar het schoentje wrong.

Zoals reeds gezegd, hebben de zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag elk een eigen kleur.

Het team kleurde voornamelijk groen/blauw. Voor hen is het belangrijk om in een goede sfeer en in harmonie (groen) te werken volgens vaste duidelijke regels en procedures (blauw). Het team verwacht dat besluiten genomen worden via overleg (groen). De teamleden houden niet van druk die van buitenaf (management, collega’s of klanten) wordt opgelegd. Groen/blauwe teams zijn van nature intern gericht. Ze houden zich in mindere mate bezig met de buitenwereld.

Kijken we naar de analyse van de manager, dan zien we een oranje/geel gedreven leider. Hij wil doelen bereiken en is vooral extern gericht (wat wil de klant?). Hij is veel minder gericht op de interne processen en procedures. Het teamdenken is ondergeschikt aan het ik-denken. Allemaal aspecten die haaks staan op wat zijn team drijft.

Deze resultaten gaven zowel het team als de manager inzicht in elkaars gedrag.

Bespreekbaar maken

Een drijfverenanalyse biedt niet alleen betere inzichten, het zorgt vaak voor meer wederzijds begrip. Het maakt gedrag bespreekbaar op een veilige, niet bedreigende manier. Dat is ook een eerste belangrijke stap om ermee aan de slag te gaan.

Dat gold ook voor de manager uit onze case. Hij begon zijn team meer te betrekken bij veranderingen, hij ging meer in overleg met de afdeling en stelde heldere en goed uitvoerbare instructies op. De werksituatie verbeterde effectief op korte termijn.

Bespreekbaar maken

Wil je weten welke drijfveren in jouw bedrijf leven en wat een analyse kan betekenen voor jouw bedrijf? Vraag hier meer info! Wil je meer praktische tips over hoe je veranderingen binnen jouw organisatie succesvol aanpakt? Schrijf je dan in voor een van onze inspiratiesessies.Wij hebben besloten om met CoDirect te stoppen. Voor alle vragen rond interim management of advies rond organisatie of verkoop kan u terecht bij ukuqonda.