Waarom een strategisch plan bij verandering zo belangrijk isLeestijd: 6 min

strategisch plan bij verandering codirect

Geen enkel bedrijf staat stil. Onder invloed van veranderende vragen van de markt, nieuwe ontwikkelingen of nieuw management komt elke organisatie vroeg of laat wel eens op het punt dat ze moet veranderen. De belangrijkste vraag die je op dat moment moet stellen, is: “waar staan we vandaag en waar willen we naartoe?”.

Waar naartoe is vaak duidelijk. Een bedrijf wil een nieuwe werkwijze introduceren, een nieuwe productlijn lanceren, overschakelen naar een nieuw systeem, afdelingen reorganiseren, fuseren… Maar waar het vandaag staat, is meestal moeilijker te verduidelijken. Ooit werd er een mission statement geschreven, maar die wordt niet actief gebruikt. Het oorspronkelijke businessplan is van ettelijke jaren geleden en werd nooit geactualiseerd. Een strategisch plan? Dat is enkel voor grote multinationals.

Excuses wegen niet door

De 3 meest gehoorde excuses die KMO-bedrijfsleiders gebruiken voor het gebrek aan een uitgeschreven strategieplan zijn:

Ik heb daar geen tijd voor
Strategie is iets voor grote bedrijven
Ik heb dat niet nodig, ik weet wat ik moet doen

Niets is minder waar. We leven in een wereld waarin veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Wat vandaag werkt en succesvol is, kan het morgen niet meer zijn of omgekeerd. We zijn met andere woorden verplicht om ons als bedrijf voortdurend in vraag te stellen. Een helder uitgeschreven strategie helpt om de juiste focus te houden.

Daarnaast stijgt de concurrentie door de globalisering. Bijgevolg legt dit vaak druk op de prijzen. Dit verplicht jou als ondernemer om keuzes te maken. Ga ik hierin mee of zoek ik alternatieven? Met andere woorden: hoe kan ik mijn huidige strategie aanpassen zodat ik in de toekomst succesvol blijf?

Niets dan voordelen

Een strategisch plan biedt tal van voordelen:

Het stimuleert goed doordachte en gedocumenteerde strategiekeuzes
✓ Het dwingt om jouw strategie precies en ondubbelzinnig te omschrijven
✓ Het biedt houvast in onzekere en/of snel veranderende omstandigheden
✓ Het laat participatief management toe door anderen erbij te betrekken
✓ Het creëert duidelijkheid en motivatie voor medewerkers
✓ Het vergemakkelijkt delegeren aan medewerkers
✓ Het verduidelijkt jouw intenties en positie in besprekingen met partners zoals financieringsinstellingen, klanten, leveranciers of adviseurs

Bij grote veranderingen (change management) biedt het strategisch plan ons de nodige handvaten om het veranderingsproces op een efficiënte manier op te zetten. Hoe meer medewerkers in het verleden betrokken waren bij of op de hoogte werden gehouden van de bedrijfsstrategie, hoe gemakkelijker ze te overtuigen zijn om mee te stappen in een nieuw verhaal.

Makkelijk scoren

Wist je dat 90% van de ondernemers geen uitgeschreven strategisch plan heeft? Er wordt wel nagedacht over de toekomst, maar het blijft vaak oppervlakkig en vrijblijvend. In zijn artikel ‘So you think you have a strategy’ haalt Freek Vermeulen (London Business School) 5 redenen aan waarom ondernemers falen in het opstellen van een samenhangende en haalbare strategie:

1

Er worden geen echte keuzes gemaakt. Strategisch denken draait, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet rond zoveel mogelijk zaken doen maar wel rond de juiste zaken goed doen. Strategie is keuzes maken. Focus leggen op de juiste dingen.

2

Men durft onvoldoende afwijken van het verleden. Dit heeft ondermeer te maken met een onzekere toekomst en een steeds sneller veranderende wereld. Daardoor ontwikkelen bedrijfsleiders hun strategie vaak op zo’n manier dat alles wat ze doen er in past. Een strategie gebaseerd op het verleden is begrijpelijk, maar meestal niet de beste optie om een bedrijf verder succesvol uit te bouwen.

3

Geen voeling met waardecreatie. Strategie is meer dan keuzes maken. De gemaakte keuzes moeten de business ook ten goede komen. Een goede strategie creëert extra waarde voor de klanten en het bedrijf.

4

Doelstellingen worden verward met strategie. Doelstellingen, zoals we willen markleider worden of onze omzet verdubbelen, zijn nodig maar niet voldoende. Om ze te bereiken, heb je nood aan sterke en uitvoerbare ideeën of projecten met een duidelijk actieplan.

5

De strategie wordt geheim gehouden. Zonder actie blijft strategie dode letter. Een strategie wordt pas echt een strategie wanneer medewerkers worden betrokken. Zowel in het meedenken als in de uitvoering ervan.

Een dramatisch cijfer, die 90%. Maar bekijk het positief: wil je succesvoller zijn dan je concurrenten, werk dan gewoon je strategisch plan uit en je bent in één beweging beter dan 9 op 10 andere ondernemers!

Strategisch veranderen?

Heb je alles op een rijtje gezet en merk je dat jouw bedrijf nood heeft aan een degelijke bijsturing? Dan kan je altijd CoDirect via het formulier hieronder contacteren om een veranderplan op 1 A4 uit te werken. In een kort traject stellen we een plan van aanpak op dat vervolgens concreet kan uitgewerkt worden.

Contacteer ons!