Veranderen doe je niet alleen

Wij adviseren en begeleiden bedrijven in verandering

Vraag een gratis Change Scan aan en ontvang een inschatting van jouw gewenste veranderingen als bedrijf.

Ons magazine

CoDirect Magazine biedt je een inzicht in onze kennis die we maar al te graag met jou willen delen. Artikels over strategieën ontwikkelen en uitvoeren, over verschillende bedrijfsculturen en -structuren, … Simpelweg alles wat met change management te maken heeft, komt hier aan bod!

Geen enkel bedrijf staat stil. Onder invloed van veranderende vragen van de markt, nieuwe ontwikkelingen of nieuw management komt elke organisatie vroeg of laat op het punt dat ze moet veranderen. CoDirect verduidelijkt waarom een strategisch plan dan juist zo belangrijk is....

Onze diensten

CoDirect is een advies- en begeleidingsbureau voor bedrijven in verandering. Wij zijn een klankbord voor project- en bedrijfsleiders en zoeken mee naar de gepaste veranderingsstrategie. Een succesvolle transitie slaagt alleen als het doel helder is, de aanpak duidelijk en de mensen in het veranderingsproces worden meegenomen. Indien gewenst begeleiden wij ook het veranderingstraject zelf. Geheel op maat van jouw noden en budget.

 

Een nieuw softwarepakket implementeren, procedures en processen verbeteren, ideeënuitwisseling op de werkvloer stimuleren, nieuwe vormen van samenwerking stimuleren en implementeren, fusies, enzovoort. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veranderingen waarmee bedrijven vaak geconfronteerd worden.

Onze aanpak

Dankzij onze veranderingsmethodiek werken we samen in 5 gerichte stappen naar een succesvolle verandering binnen jouw organisatie.

CoDirect aanpak 5 stappen methodiek

Onze aanpak

Dankzij onze veranderingsmethodiek werken we samen in 5 gerichte stappen naar een succesvolle verandering binnen jouw organisatie. Klik op het beeld om meer uitleg over deze 5 stappen te krijgen!

CoDirect aanpak 5 stappen methodiek
Stap 1 verduidelijken

STAP 1 - Verduidelijken

CoDirect levert een onepager die je houvast en richting geeft gedurende het ganse veranderingstraject

Een succesvolle verandering start met een helder objectief. Wat wil je veranderen en waarom? Gaat het om een bedrijfsproces, een softwarepakket, een attitude, het samenvoegen van twee teams? Vervolgens gaan we na welke impact deze verandering kan hebben op je mensen, processen of cultuur. We zoeken uit welk gedrag je van mensen verwacht om je doel te bereiken. Goede praktijkvoorbeelden helpen je bij je inzichten. In deze fase kom je tot de essentie: is je beoogde verandering haalbaar en wenselijk en hoe moet je het project aanpakken?

Stap 2 betrekken

STAP 2 - Betrekken

CoDirect levert een eerste motivatierapport op

De enige weg naar een succesvolle verandering is de weg waarin mensen worden meegenomen. Wat lijkt op weerstand is meestal een gebrek aan duidelijkheid. Samen gaan we op zoek naar die medewerkers die impact hebben binnen je organisatie, los van hiërarchie. Met deze verandercoalitie bepalen we de aanpak: agile of met een big bang. Hier komen we op het punt om iedereen te informeren, eigenaarschap te stimuleren en angsten weg te nemen. We komen tot de best mogelijke gedragen veranderingsstrategie. Dat betekent nog niet dat iedereen zich er ten volle van bewust is of de verandering aanvaardt.

Stap 3 voorbereiden

STAP 3 - Voorbereiden

CoDirect levert op basis van de testen een bijsturingsrapport op

Het is tijd om te leren, te oefenen en te trainen. Dat gebeurt door pilootgroepen, het integreren van het ‘train the trainer’-principe, simulaties... Ervaringen en resultaten worden geïnventariseerd en zijn voorwerp van bijsturing en communicatie. Sommige mensen worden zich in deze fase bewust van verandering en zien opportuniteiten.

Stap 4 veranderen

STAP 4 - Veranderen

CoDirect voert een intern gebruikersonderzoek en communiceert intern de ervaringen en eventuele bijsturingen

Het is D-day. Communicatie, interactie en openheid zijn cruciaal. Onderschat de impact op mensen niet. Iedereen is zich bewust van de verandering, wat veel emoties losmaakt. Mensen ervaren voor- en nadelen. Zorg dat je klaar staat om die te capteren.

Stap 5 verzilveren

STAP 5 - Verzilveren

CoDirect levert een eindrapport op dat organisaties nadien als een bruikbaar leerinstrument kunnen inzetten bij nieuwe veranderingen

Nazorg en ondersteuning zijn nu cruciaal. Ze nemen onzekerheid weg. Mensen ervaren meer voor- dan nadelen. Het gedrag verandert. Via een checklist proberen we die te cultiveren tot nieuwe gewoontes. Best practices moeten de nieuwe cultuur blijvend onder de aandacht brengen. Het appeleren op nieuw gedrag wordt structureel ingebed.

over CoDirect

Wij geloven dat in een wereld die steeds sneller verandert, de wil en het vermogen om te veranderen cruciaal zijn voor een succesvol ondernemerschap. Het is voor bedrijven een noodzaak geworden om voortdurend in te spelen op de veranderende eisen en verwachtingen van de klanten en medewerkers. Geen eenvoudige taak, aangezien een succesvolle verandering enkel kan slagen wanneer dit op een gestructureerde manier wordt aangepakt en wanneer de juiste mensen worden betrokken in het proces. CoDirect kan je hierbij helpen. Wij zijn een advies- en begeleidingsbureau opgericht in 2013, bestaande uit twee partners: Rudi en Pieter.

CoDirect Rudi Meylemans about

Rudi Meylemans
+32 (0) 498 92 55 29

Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur | 35 jaar ervaring in de ICT-sector, zowel nationaal als internationaal.

Mensen motiveren en begeleiden om veranderingen uit te voeren en goed af te ronden, is iets wat mij de laatste 15 jaar bezighoudt. Samen met de klant doelen stellen, deze op een professionele wijze kunnen bereiken en ondertussen nog samen wat plezier beleven, dat geeft mij voldoening!

Codirect Pieter Van Hertbruggen about

Pieter Van Hertbruggen
+32 (0) 486 43 94 15

Master in de handelswetenschappen | 15 jaar ervaring in verschillende managing functies, nationaal en internationaal.

Veranderingsbereidheid creëren is volgens mij de sleutel tot een succesvolle en duurzame verandering binnen een organisatie. Door mensen te betrekken in het proces en door hen een bepalende rol te geven in het traject, zorg je voor die bereidheid. Het drijft mij enorm om samen op zoek te gaan naar de beste resultaten, met en dankzij gemotiveerde mensen.

Wij willen mensen inspireren en veranderingsbereidheid zo veel mogelijk stimuleren!

Vanuit onze jarenlange professionele ervaring hebben wij een efficiënte methodiek ontwikkeld, waardoor we de impact en aanpak van een veranderingstraject vlot kunnen analyseren. Uit deze analyse vloeit een bondig, bruikbaar rapport voort dat de bedrijfsleiding meteen een houvast biedt. Indien gewenst helpen we ook bij de verdere marktanalyse en een marktkeuze in functie van een mogelijke verandering.

 

Tijdens trajectbegeleidingen werken wij erg resultaat- en praktijkgericht. Periodiek leveren wij een rapport op dat meteen als een bruikbaar intern leerinstrument kan worden ingezet.

Bij CoDirect hechten wij belang aan enkele basiswaarden, en streven ernaar dit ook in elk project uit te stralen.

 

Betrokkenheid en vertrouwen
Wij beogen een vertrouwensband met de klant op te bouwen, zodat we begrijpen wat er speelt in de organisatie en vooral wat er moet veranderen. We creëren dit wederzijds vertrouwen door enerzijds aandachtig te luisteren naar jouw verwachtingen en bezorgdheden. Anderzijds door kwaliteitsvol maatwerk te leveren, op een open en transparante manier.

 

Samenwerking
Wanneer organisaties een veranderingstraject starten, is een nauwe samenwerking noodzakelijk. Niet alleen onderling, maar ook met de trajectbegeleider. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van jouw expertise en de onze enkel positieve resultaten kan opleveren. Twee weten tenslotte meer dan één!

 

Resultaatgerichtheid
Wij streven elke keer opnieuw naar een duurzaam resultaat en niet zomaar symptoombestrijding op korte termijn. We slagen hier in door zowel voldoende aandacht te besteden aan het proces, als door het nodige draagvlak te creëren. Onze ambitie is om samen veranderingen te realiseren die gunstig zijn voor alle betrokkenen, de medewerkers en de beoogde resultaten.

Wij geloven in veranderingen waarbij de focus niet alleen op processen ligt, maar vooral op de mensen erachter.

Contacteer ons