Verandermanagement

Met oog voor mens en resultaat

 

 

Onze diensten

CoDirect is een advies- en begeleidingsbureau voor bedrijven in verandering. Wij zijn een klankbord voor project- en bedrijfsleiders en zoeken mee naar de gepaste veranderingsstrategie. Een succesvolle transitie slaagt alleen als het doel helder is, de aanpak duidelijk en de mensen in het veranderingsproces worden meegenomen. Indien gewenst begeleiden wij ook het veranderingstraject zelf. Geheel op maat van jouw noden en budget.

 

In elk bedrijf of in elke organisatie veranderen gewoontes, procedures of teams. Of het nu gaat om een nieuw softwarepakket, een fusie of een aanpassing van het productieproces: elke verandering vraagt een doordachte aanpak. Wij helpen jou daarbij.

Onze aanpak

Dankzij onze veranderingsmethodiek werken we samen in 5 gerichte stappen naar een succesvolle verandering binnen jouw organisatie.

CoDirect aanpak 5 stappen methodiek

Onze aanpak

Dankzij onze veranderingsmethodiek werken we samen in 5 gerichte stappen naar een succesvolle verandering binnen jouw organisatie. Klik op het beeld om meer uitleg over deze 5 stappen te krijgen!

CoDirect aanpak 5 stappen methodiek
Stap 1 verduidelijken

STAP 1 - Verduidelijken

CoDirect levert een onepager die je houvast en richting geeft gedurende het ganse veranderingstraject

Een succesvolle verandering start met een helder objectief. Wat wil je veranderen en waarom? Gaat het om een bedrijfsproces, een softwarepakket, een attitude, het samenvoegen van twee teams? Vervolgens gaan we na welke impact deze verandering kan hebben op je mensen, processen of cultuur. We zoeken uit welk gedrag je van mensen verwacht om je doel te bereiken. Goede praktijkvoorbeelden helpen je bij je inzichten. In deze fase kom je tot de essentie: is je beoogde verandering haalbaar en wenselijk en hoe moet je het project aanpakken?

Stap 2 betrekken

STAP 2 - Betrekken

CoDirect levert een eerste motivatierapport op

De enige weg naar een succesvolle verandering is de weg waarin mensen worden meegenomen. Wat lijkt op weerstand is meestal een gebrek aan duidelijkheid. Samen gaan we op zoek naar die medewerkers die impact hebben binnen je organisatie, los van hiërarchie. Met deze verandercoalitie bepalen we de aanpak: agile of met een big bang. Hier komen we op het punt om iedereen te informeren, eigenaarschap te stimuleren en angsten weg te nemen. We komen tot de best mogelijke gedragen veranderingsstrategie. Dat betekent nog niet dat iedereen zich er ten volle van bewust is of de verandering aanvaardt.

Stap 3 voorbereiden

STAP 3 - Voorbereiden

CoDirect levert op basis van de testen een bijsturingsrapport op

Het is tijd om te leren, te oefenen en te trainen. Dat gebeurt door pilootgroepen, het integreren van het ‘train the trainer’-principe, simulaties... Ervaringen en resultaten worden geïnventariseerd en zijn voorwerp van bijsturing en communicatie. Sommige mensen worden zich in deze fase bewust van verandering en zien opportuniteiten.

Stap 4 veranderen

STAP 4 - Veranderen

CoDirect voert een intern gebruikersonderzoek en communiceert intern de ervaringen en eventuele bijsturingen

Het is D-day. Communicatie, interactie en openheid zijn cruciaal. Onderschat de impact op mensen niet. Iedereen is zich bewust van de verandering, wat veel emoties losmaakt. Mensen ervaren voor- en nadelen. Zorg dat je klaar staat om die te capteren.

Stap 5 verzilveren

STAP 5 - Verzilveren

CoDirect levert een eindrapport op dat organisaties nadien als een bruikbaar leerinstrument kunnen inzetten bij nieuwe veranderingen

Nazorg en ondersteuning zijn nu cruciaal. Ze nemen onzekerheid weg. Mensen ervaren meer voor- dan nadelen. Het gedrag verandert. Via een checklist proberen we die te cultiveren tot nieuwe gewoontes. Best practices moeten de nieuwe cultuur blijvend onder de aandacht brengen. Het appeleren op nieuw gedrag wordt structureel ingebed.

Ons magazine

In ons CoDirect magazine delen wij onze kennis en ervaring over alles wat met verandermanagement te maken heeft. Wij wensen je veel leesplezier en inspiratie!

over CoDirect

Wij geloven dat in een wereld die steeds sneller verandert, de wil en het vermogen om te veranderen cruciaal zijn voor een succesvol ondernemerschap. Het is voor bedrijven een noodzaak geworden om voortdurend in te spelen op de veranderende eisen en verwachtingen van de klanten en medewerkers. Geen eenvoudige taak, aangezien een succesvolle verandering enkel kan slagen wanneer dit op een gestructureerde manier wordt aangepakt en wanneer mensen worden betrokken en meegenomen in het proces. CoDirect kan je hierbij helpen. Wij zijn een advies- en begeleidingsbureau opgericht in 2013, bestaande uit twee partners: Rudi en Pieter.